Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Fysisk trygghet - Hur upplever ungdomar tryggheten i Vimmerby kommun?

Ett orange tält med utemöbler i som står på en gräsmatta. I tältet sitter ett par personer.

Att känna sig trygg i ens bostadsområdet, på vägen till eller hem från skolan och där man är på sin fritid är viktigt för att må bra. Kommunens politiker vill därför veta om ungdomar känner sig trygga eller inte trygga på de olika platserna som de ofta befinner sig på i kommunen. När vi vet varför vissa platser känns trygga/otrygga kan vi använda den kunskapen för att göra dem eller andra platser tryggare.

Unga kommunutvecklare har därför i uppdrag att genomföra en trygghetsturné i kommunen och samlar in information kring hur ungdomar upplever tryggheten i sina närmiljöer. De orter som besöks 2021 är Storebro, Södra Vi, Frödinge, Vimmerby, Gullringen, Tuna och Rumskulla.

För den som inte kan vara på plats i trygghetstältet men ändå vill bidra så har de unga kommunutvecklarna satt ihop digital enkät. Länk till enkäten finns på Fabrikens intagram.

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: