Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Fysisk aktivitet och tillgänglighet

Hur ser tillgängliheten ut på kommunen olika platser för fysisk aktivitet? Det fick de unga kommunutvecklarna i uppdrag att undersöka.

Vimmerby kommun vill att alla medborgare ska må bra och fysisk aktivitet är en viktig del i detta. I kommunen finns det flertalet platser vars syfte är att kommuninvånarna ska kunna röra på sig mer. Det är bland annat motionsspår, parker och spontanidrottsplatser. Målet är att dessa platser ska vara välkomnande och användbara för alla. Helt enkelt ska så många som möjligt kunna utnyttja platserna. De unga kommunutvecklarna fick därför i uppdrag att undersöka uhr tillgängliga en rad olika platser är ur ett jämlikhetsperspektiv.

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: