Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barnrättsuppdraget

I barnkonventionens artikel 42 står det att alla barn ska känna till sina rättigheter som står i Barnkonventionen. Av de ungdomar som svarade på LUPP-enkäten i höstas, svarade en av tre att de inte kände till sina rättigheter i Barnkonventionen. Vi behöver bli bättre på att berätta för barn om deras rättigheter och barn måste få veta tidigare än tonåren. Barn har också rätt att göra sin röst hörd i frågor som rör dem och vuxna ska lyssna enligt artikel 12 i barnkonventionen.

Vi Unga kommunutvecklare fick i uppdrag att presentera en lösning eller flera lösningar på nedanstående frågor. Lösningen/lösningarna skulle vägledas och tolkas utifrån ledorden: lekfullhet, engagemang, spännande och kul. Den målgrupp vi skulle fokusera på är barn mellan 10-12 år (mellanstadiet).

  • Hur kan vimmerby kommun se till att varje barn mellan tio och tolv år (i kommunen) vet vilka rättigheter hen har och hur hen kan använda sina rättigheter?

  • Hur kan Vimmerby kommun göra det det lättare för varje barn mellan tio och tolv år att vara med och förändra och påverka saker som dom tycker är viktiga i Vimmerby? (det många kallar för att engagera sig i den lokala demokratin)

Lösningen/lösningarna som vi kommer fram till kommer att användas i kommunens arbete för att lära ut om Barnkonventionen till barn. Och för att förbättra möjligheterna för barn att vara med och förändra (påverka) i kommunen. För att möjliggöra lösningarna kan kommunen exempelvis söka projektpengar. Det arbete som vi gjort kan också spridas till andra kommuner för att inspirerar dem att göra något liknande.

Mer information

Kontakt

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: