Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare är sex feriepraktikanter som arbetar med olika uppdrag under tre veckor på sommarlovet 2021.

Uppdragen varierar från år till år och i år har de unga kommunutvecklarna följande uppdrag (klicka vidare för att läsa mer om dem):

Besöka och recensera olika besöksmål i Vimmerby kommun med syfte att göra dem mer kända bland unga både i och utanför kommunen.

Bakgrund

Unga kommunutvecklare har sin grund i barnkonventionens artikel 3 (barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör dem) samt artikel 12 (Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem). Även LUPP-undersökningen är en grund till Unga kommunutvecklare. I LUPP från 2018 svarade 60 procent av de ungdomar som gick i årskurs 8 och år två på gymnasiet att de ville vara med och påverka i kommunen. Det är högre andel än både regionen och i hela landet. Samtidigt är det bara 25 procent som anser sig har stora eller mycket stora möjligheter att påverka.

Sedan Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 är kravet ännu hårdare för varje kommun att beakta barnets bästa i alla frågor. För att beakta barnets bästa behövs ett barnrättsperspektiv, ett barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Många beslutsfattare upplever att barnets perspektiv är det ibland svåraste att inhämta då det bara går att inhämta om man frågar barnen själva. Unga kommunutvecklare är en feriepraktik som tillhandahåller barnets(ungdomens) perspektiv i de uppdrag som de får.


Kontakt

Camilla Karlsson

Fritidsledare, samordnare
Fabriken, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 20
E-post: camilla.karlsson@vimmerby.se

Anja Persson

Ungdoms- och ANDTS-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: