Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Unga kommunutvecklare

Unga kommunutvecklare är sex feriepraktikanter som arbetar med olika uppdrag under tre veckor på sommarlovet 2022.

Uppdragen varierar från år till år och i år har de unga kommunutvecklarna följande uppdrag (klicka vidare för att läsa mer om dem):

LUPP-uppdraget

Trygghetsuppdraget

Barnrättsuppdraget

Bakgrund

Unga kommunutvecklare har sin grund i barnkonventionens artikel 3 (barnets bästa ska komma i första rummet vid alla beslut som rör dem) samt artikel 12 (Barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som rör dem). Även LUPP-undersökningen är en grund till Unga kommunutvecklare.

Sedan Barnkonventionen blev lag den 1 januari 2020 är kravet ännu hårdare för varje kommun att beakta barnets bästa i alla frågor. För att beakta barnets bästa behövs ett barnrättsperspektiv, ett barnperspektiv och barnets eget perspektiv. Många beslutsfattare upplever att barnets perspektiv är det ibland svåraste att inhämta då det bara går att inhämta om man frågar barnen själva. Unga kommunutvecklare är en feriepraktik som tillhandahåller barnets(ungdomens) perspektiv i de uppdrag som de får.


Kontakt

Camilla Karlsson

Fritidsledare, samordnare
Fabriken, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 20
E-post: camilla.karlsson@vimmerby.se

Anja Persson

Ungdoms- och ANDTS-samordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 53
E-post: anja.persson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: