Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

OBS! Beslut om höstmarknadens genomförande eller inte tas efter den 1 september 2021, p.g.a. rådande pandemi

Marknader 2021 i Vimmerby

2021 års marknader på Stora Torget i Vimmerby är i dagsläget planerade enligt nedan:

  • Höstmarknad lördagen den 9 oktober
  • Tomasmarknad/julmarknad lördagen den 18 december

OBS! DATUMEN KAN KOMMA ATT ÄNDRAS MED KORT VARSEL OCH MARKNADER KAN STÄLLAS IN MED KORT VARSEL P.G.A. DET RÅDANDE LÄGET

Med anledning av covid-19 och risken för smittspridning följer Vimmerby kommun händelseutvecklingen kring covid-19 och agerar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring allmänna tillställningar och folksamlingsplatser.

Vimmerby marknad. Fotografi från 1910-talet

Torgmarknader i Vimmerby

Marknader har pågått i Vimmerby sedan 1500-talet, kanske ännu längre tillbaka i tiden.
Då Carl IX gav tillbaka stadsrättigheterna år 1604 skrevs det in i privilegiebrevet att staden årligen skulle hålla tre marknader. Den traditionen fortlever ännu idag. Vimmerby kommun ansöker själva om tillstånd hos Polismyndigheten.

För dig som vill boka plats eller disk för att sälja saker på marknaden finns nu en ansökningsblankett om marknadsplats.
Alla bokningar av marknadsplatser sker på denna blankett. När du fyllt i blanketten nedan trycker du på "Skicka formulär"-knappen - blanketten skickas då automatiskt till rätt mejladress.

Du fyller i alla uppgifter på blanketten, vissa fält är tvingande att fylla i för att vi ska kunna fakturera och veta vilken typ av försäljning du har.
När blanketten är ifylld mejlar du den till marknad@vimmerby.se

Avgifterna nedan betalas mot förskottsfaktura från Vimmerby Kommun.

Tabell visar alternativ och priser

Alternativ

Pris

Pris per meter

100 kronor

Pris per disk

400 kronor

El som tillval

80 kronor (moms 25% tillkommer)

Eventuell avbokningsavgift

100 kronor

Kostnaderna avser ett marknadstillfälle. Om du behöver avboka kan detta göras senast 3 dagar innan marknaden äger rum. Se mer information i dokumentet nedan.

Kontakt: Gatukontoret  marknad@vimmerby.se

Vill du servera eller sälja livsmedel på en marknad kan du behöva registrera dig hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Se länk nedan för mer information.

Kontakt

Marknad Vimmerby

Marknad Vimmerby
Gatukontoret
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: marknad@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: