Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Lokala Naturvårdsprojekt - Wimer bike park

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Vimmerby kommun har fått medel tillsammans med CK Wimer för att genomföra ett projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa genom nya cykelspår i Wimer bike park.

Vimmerby kommun har beviljats medel på 476 000:- till det lokala naturvårdsprojektet Wimer bikepark - Utveckling av tätortsnära cykelområde i Vimmerby kommun.

Syftet är att få fler barn, ungdomar, vuxna och familjer ut i skogen och röra på sig och samtidigt ge dom naturupplevelser och kunskap om skog och mark genom att anlägga två cykelleder i tätortsnära skogsområde..

De nya lederna ska byggas med naturmaterial som grus, sten och stockar och innehålla anpassade hinder för olika åldrar och kunskapsnivå.

I projektet ingår bland annat analys av området och skogen, vilka naturvärden som kan bevaras och lyftas fram, beredning av mark, forma vallar och hopp, bygga broar, anlägga stigar anpassade efter naturens egna strukturer. All byggnation är av material från naturen.

Projektet ska vara genomfört senast den 31 december 2023

Kontakt

Mirja Holgersson

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 83
E-post: mirja.holgersson@vimmerby.se

Anton Palmér

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 91
E-post: anton.palmer@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: