Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Sedan år 2019 har Vimmerby kommun Region Kalmar läns uppdrag att arbeta med litteraturutveckling i Kalmar län.

Visionen är att bli en samlande kreativ kraft, en regional litterär nod med utgångspunkt i Astrid Lindgrens författarskap. Genom att verka för det fria ordet, tryckfriheten och för litteratur som konstform såväl lokalt som nationellt och internationellt ska Kalmar läns litteraturnod göra skillnad. Det är vår ambition.

Verksamhetens ändamål och syfte är att främja litteratur i allmänhet samt litterär utveckling i synnerhet. Inom litteraturuppdraget prioriteras områden som utmanar traditionella föreställningar kring begreppet litteratur.

I samklang med nutida forskning, utbildning och undervisning möjliggör, erbjuder och stödjer verksamheten litterär innovation, dialog och utbyte.

Att sprida information om litterärt forsknings- och utvecklingsarbete, initiera och samordna litterära forsknings- och utvecklingsprojekt samt möjliggöra och i vissa fall genomföra konferenser och seminarier ingår i uppdraget.

Organisationen ska särskilt främja litterär utvecklingen i relation till framtidens mottagare och avsändare av litteratur verka för det litterära arbetet i skolan.

"Kalmar län har flera välrenommerade författare. Det manifesters framför allt i Vimmerby kommun och genom Astrid Lindgrens barndomshem Näs. För av att stärka och gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära samtalet samt författarsällskapens verksamhet utvecklar Region Kalmar län ett främjaruppdrag för litteraturområdet. Genom en litteraturnod kan förutsättningarna för litterära upphovspersoner, relevanta arvoden, mötesplatser och aktiva nätverk uppmärksammas och utvecklas.
(Kultur att växa i - Kalmar länskulturplan 2022)"

Vimmerby berättar 2020/2021
Vimmerby berättar inleds som planerat i oktober 2020 men förlängs till maj 2021.

Litterära upplevelser under åtta månader istället för åtta dagar.

Arrangemang på bibliotek, kulturskola och museum. På Vimmerbys teaterscener och på skolor/förskolor samt på fritidsgården Fabriken.

Allt genomförs coronaanpassat och säkert. För dem som inte kan vara med fysisk finns möjlighet att delta digitalt.

Kontakt

Anna Mellergård

Litteraturutvecklare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 22
E-post: anna.mellergard@vimmerby.se

Carolina Klintefelt

Koordinator/kommunikatör Litteraturnod Vimmerby
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 24
E-post: carolina.klintefelt@vimmerby.se

Lars Johansson (V)

Ordförande i Kultur- och fritidsutskottet
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: lars.v.johansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: