Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vimmerby kommun har fått Region Kalmar läns uppdrag att forma ett litteraturuppdrag för regionen.

En utredning har genomförts av Nilsson & Månsson AB under perioden september 2018 till och med mars 2019. I uppdraget ingick att göra en resursbeskrivning med behov, tillgångar, möjliga finansieringskällor, partners och möjlig framtida organisation. Vidare ingick att ta fram en kortsiktig och långsiktig handlingsplan.

I samband med uppstarten av Länslitteraturen kommer även en årlig internationell litteraturfestival att instiftas - Vimmerby berättar.

Festivalen går av stapeln den 17-19 oktober 2019 och är ett samarbete mellan Vimmerby kommun, Region Kalmar län, Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby bokhandel och Vimmerby Handel.

Litteraturfestivalens program, besöksinformation samt mer gällande arbetet med Länslitteraturen kommer att publiceras löpande.

"Kalmar län har flera välrenommerade författare. Det manifesters framför allt i Vimmerby kommun och genom Astrid Lindgrens barndomshem Näs. För av att stärka och gynna litteratur som konstform, stödja det fria ordet och det litterära samtalet samt författarsällskapens verksamhet utvecklar Region Kalmar län ett främjaruppdrag för litteraturområdet. Genom en litteraturnod kan förutsättningarna för litterära upphovspersoner, relevanta arvoden, mötesplatser och aktiva nätverk uppmärksammas och utvecklas. Prioriteringen är: Region Kalmar län ska etablera ett främjandeuppdrag för litteratur som stöd för litteratur som konstform och för litterära upphovspersoner. (Kultur att växa i - Kalmar länskulturplan 2022)"

Kontakt

Anna Mellergård

Litteraturutvecklare
Administrativa avdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 22
E-post: anna.mellergard@vimmerby.se

Ola Gustafsson (KD)

Ordförande i Kultur- och fritidsutskottet samt Samhällsbyggnadsutskottet

Telefon: 0492-76 90 07
E-post: ola.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-12-23