Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Skolbio

Skolbion drivs genom mediepedagogen i Kulturskolan. I samarbete med kulturombuden i förskola och skola planeras skolbion i kommunen.

Skolbion är en del i kommunens Kulturgaranti. Det innebär att barn i olika åldrar får se film på biograf. I samband med filmvisningen arrangeras ofta förhandsvisningar för personal och andra aktiviteter.

Verksamheten som nu finns är främst knuten till temaveckor där olika ämnen bearbetas, till exempel tolerans, rädsla och våld. Målsättningen är att personal och elever som berörs har en aktiv roll i filmval och planering. Aktörer utanför skolan bjuds ibland in i samband med temadagar.

Kulturskolans drama- och musikpedagoger deltar ibland i temaarbeten runt skolbion.

Kontakt

Ing-Marie Fransson

Mediepedagog
Kulturskolan, Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 98 36
E-post: ing-marie.fransson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: