Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Anmälan till Kulturskolan

Anmälan till Kulturskolan görs via en anmälningsblankett som ni finner på denna sida.

Anmälningsblankett skickas in per post eller lämnas in till expeditionen. Ansökan och intag till Kulturskolan sker löpande.

AnmälningsblankettPDF (pdf, 74.6 kB)

Vissa kurser och grupper har kö. Besked lämnas per telefon om plats kan erbjudas.

Avanmälan

Om elev vill avbryta utbildningen måste detta meddelas till expeditionen av målsman.

Kombinera flera ämneskurser

Eleverna får spela ett instrument, men gärna kombinera med teater, drill, kör och dans.

Ibland kan inte alla elever få plats i Kulturskolan. Vi anordnar kölista.

Ämneskurser

Frivilliga ämneskurser bedrivs framförallt på eftermiddagar och kvällar men även under skoltid.

Om du är sjuk eller av annan anledning inte kan komma till undervisningen

Meddela det till din lärare eller vår expedition. Lärarnas direktnummer hittar du under rubriken "Alla ämnen och kurser".

Om läraren är sjuk går dessvärre lektionen bort. Då kontaktar vi målsman, eleven eller skolan som framför ett meddelande.

Eftersom vi har kö till vissa instrument och kurser så kan det vid oanmäld frånvaro (2 ggr i följd) medföra att din plats tillfaller annan elev.

Lektioner och läsår

Vi erbjuder undervisning som ska kompletteras med att eleven övar hemma på egen hand.

Lektioner kan vara enskild undervisning eller i grupp, orkester, kör, konserter, föreställningar och projekt. Lektionernas längd och antal varierar inom och mellan de olika ämnena varje termin.

Kulturskolan följer i stort grundskolans läsår med gemensamma lov- och studiedagar. Vissa olikheter kan förekomma. Undervisningsfria veckor för utbildning, konserter och projektarbeten kan läggas in.

Mer information

Kontakt

Vimmerby Kulturskola

Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 55
E-post: kulturskolan@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 23, 598 38 Vimmerby

Susanne Larsson

Kulturskoleassistent
Kulturskolan, Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 55
E-post: susanne.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-11-15