Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Film och foto

Kulturskolan arrangerar kurser i film och redigering för olika åldersgrupper. Skolbion är en del i Kulturgarantin och organiseras genom Kulturskolans mediepedagog.

Vi deltar i olika projekt som rör film och foto inom skolan i mån av tid. Ungdomar hör av sig för att få hjälp med enskilda projekt där de eventuellt har möjlighet att omvandla sitt skrivande till film. Enstaka kurser i bildhantering förekommer under lov.

I det mediepedagogiska arbetet ingår arbete med bilder av olika slag. Det kan innebära teckningar och målningar men det gäller främst berättande/dokumentation genom foto eller film. Filmprojekt har genomförts på flera skolor i kommunen och en del av dem har haft ett tema. Exempel är ämnesövergripande arbeten med tidsresor samt aktuella ämnen som ”Hälsa” och ”Rädslor”.

Vi dokumenterar också en del av vår egen verksamhet.
Inom Kulturgarantin och i samarbete med våra kulturombud utvecklar vi Skolbion i kommunen för att få en så bra spridning som möjligt av film till våra barn och ungdomar.

Om man är intresserad av att arbeta med foto eller film i sin verksamhet kan man ta kontakt med oss på Kulturskolan för mer information. Det kan till exempel vara att berätta något med hjälp av stillbilder som överförs till dator, en enklare filmkurs för barn eller att se en film och därefter diskutera innehållet. Vi försöker sprida idéer och tips genom kulturombuden. Fortbildning kan erbjudas efter önskemål.

Bra att veta
Ålder: alla åldrar

Kurser i film och redigering arrangeras under perioder. För mer information om kurser med mera se vår hemsida, affischering och annonsering.

Filmutrustning
Tre kamerautrustningar finns att låna för skolan.

Kontakt

Ing-Marie Fransson

Mediepedagog
Kulturskolan, Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 98 36
E-post: ing-marie.fransson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: