Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp
#printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Kulturskolan i Vimmerby kommun

Kulturskolan är en mötesplats för kreativitet och skaparglädje. Vi erbjuder undervisning i dans, film, teater, piano, gitarr och sång.

Till vårdnadshavare

Angående Coronaviruset

Vi följer hela tiden utvecklingen och agerar efter myndigheternas rekommendationer. Det är viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens bedömning. Alla barn som uppvisar symptom på luftvägsinfektion, även lindriga, ska vara hemma till dess att de är symptomfria. Samma sak gäller naturligtvis våra medarbetare, är man sjuk ska man vara hemma.

Kulturskolan är en frivillig verksamhet och vårdnadshavare kan i detta läge avgöra om barnet ska gå till sin ämneskurs! Meddela barnets lärare om ni inte har för avsikt att komma på lektion!

Ytterligare information hittar du via 113 13 eller på Folkhälsomyndighetens hemsida www.folkhalsomyndigheten.se

Hälsningar
Anders Degerman
Tf enhetschef Kulturskolan


Ansökan

Ansökan och intag till Kulturskolans olika verksamheter sker löpande.Vissa kurser och grupper har kö.

Bli medlem i Kulturskolans elevförening

Kontakta:
Ordförande Jessica Sigesbo
Telefon: 070-598 03 39
E-post: jessica.sigesbo@lansfast.se

Sekreterare Kerstin Swahn
Telefon: 070-392 53 72.
E-post: kerstin.swahn@solidrevision.se

Kontakt

Vimmerby Kulturskola

Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 55
E-post: kulturskolan@vimmerby.se
Besöksadress: Drottninggatan 23, 598 38 Vimmerby

Susanne Larsson

Kulturskoleassistent
Kulturskolan, Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0492-76 94 55
E-post: susanne.larsson@vimmerby.se

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare, tf Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-03-16