Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vimmerby kommuns Kultur- och fritidspris

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, till Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris för år 2020 tilldelas CK Wimer.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-24 beslutades att tilldela CK Wimer, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2020.

Motiveringen:

"CK Wimer tilldelas 2020 års kultur- och fritidspris för sin insats inom cykelsporten i Vimmerby kommun och utveckling av Wimer Bike Park.

CK Wimer grundades av entusiastiska landsvägscyklister 1948 och har sedan dess utvecklats till att även omfatta Mountainbike. Klubben har haft flera framgångsrika tävlingscyklister framförallt på ungdomssidan.

CK Wimers verksamhet bidrar till en bra och meningsfull fritid för barn och unga samt en förbättrad folkhälsa. CK Wimer har med sin entusiasm och drivkraft skapat Wimer Bike Park, som blivit ett attraktivt besöksmål.

CK Wimer är en värdig mottagare av kultur- och fritidspriset 2020".

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: