Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Vimmerby kommuns Kultur- och fritidspris

För förtjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet utdelas varje år, enligt beslut av kommunstyrelsen, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris.

Priset skall delas ut till enskild person, till en förening eller annan verksamhet som gjort en betydande insats för kultur- och fritidsverksamheten i kommunen.

Mottagare av priset skall ha bott i kommunen och om det är en förening varit verksam i kommunen i minst fem år.

Förslag på kandidat till kultur- och fritidspriset kan lämnas, senast 30 september för innevarande år, till Kommunstyrelseförvaltningen, Stadshuset, 598 81 Vimmerby.

Förslaget ska också innehålla en motivering till varför personen, föreningen eller organisationen ska få priset.

Priset delas ut vid Kommunfullmäktiges sista möte i december varje år.

Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris för år 2021 tilldelas Storebro IF.

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-30 beslutades att tilldela Storebro IF, Vimmerby kommuns kultur- och fritidspris 2021.

Motiveringen:

"Storebro IF tilldelas 2021 års kultur- och fritidspris för sitt engagemang i lokalsamhället och sina insatser inom både idrott och kultur.

Storebro IF är en starkt satsande förening som inte bara står för fotboll utan är i framkant när det kommer till att tänka nytt, tänka rörelseglädje i form av satsningar på både padel, utegym och naturstig och som arrangör av konserter och allsång.

Storebro IF är en värdig mottagare av kultur- och fritidspriset 2021".

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: