Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kulturgarantin

Vimmerby kommun arrangerar kulturupplevelser för barn och ungdomar varje läsår.

Kulturgarantin är en överenskommelse mellan kommunstyrelseförvaltninge och barn- och utbildningsförvaltningen.

Inom kulturgarantin sker samarbete med kommunala, lokala och regionala verksamheter.

Styrgruppen, med representanter från kommunstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen, ansvarar och samordnar för genomförandet av kulturgarantin.

Kontakt

Eva Johansson

Verksamhetschef förskola
Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 80
E-post: eva.m.johansson@vimmerby.se

Jennie Leander Lilja

Danspedagog, Enhetschef Kulturskolan
Utvecklingsavdelningen, kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 40
E-post: jennie.leander.lilja@utb.vimmerby.se

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Josephine Svensson

Rektor åk 7-9
Astrid Lindgrens skola, Barn- och utbildningsförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 44
E-post: josephine.svensson@utb.vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: