Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Källängsparken

Sommaren 2010 byggnadsminnesförklarades Källängsparken i Vimmerby. Det är en unik park från 1950-talet som ska bevaras och utvecklas för framtiden.

Källängen, en bit fuktig och våt mark i centrala Vimmerby, var länge ett omdiskuterat område. Sommaren 1950 tillsattes därför en kommitté som skulle ta fram ett förslag till Källängens utförande. Kommittén kontaktade då trädgårdsarkitekterna Ulla Bodorff och Gösta Reuterswärd, som bägge fick i uppdrag att komma med ett skissförslag. Det var Bodorffs förslag som vann en enhällig kommittés gillande.

Ska du arrangera ett tillfälligt arrangemang går det bra att kontakta Gatukontoret.

Nedan finner du länkar till bildmaterial kring Källängsparken som finns tillgängligt via Flickr men också inskannat källmaterial från kommunarkivet i Vimmerby.

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Maria Larsson

Administratör/Ekonom
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 75
E-post: maria.larsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: