Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan
Vimmerby kommun logotyp
#printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2") #printSubLevelItem($L2child $menuClassLv2 "2")

Konst

I Vimmerby kommun finns en rad aktiva konstnärer och konsthantverkare med skiftande konstnärliga uttrycksformer.

Vimmerby Konstförening startade 1970 och har lokaler i gamla varmbadhuset på Sevedegatan i Vimmerby. Föreningen visar kontinuerligt utställningar av varierande slag med både lokala, regionala och nationella konstnärer.

All kommunal konst finns i ett dataregister med uppgifter om verket: konstnär, titel, pris, tillkomstår, inköpsår, material, var verket finns placerat, eventuell skador och åtgärder av skador. Konsten som köpts in är ofta av lokala konstnärer men även kvalitativt goda verk av konstnärer utifrån. Konsten placeras i kommunala lokaler.

Kontakt

Anna Olausson

Kultursamordnare
Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 95 26
E-post: anna.olausson@vimmerby.se

Gunilla Gustafsson

Museiföreståndare
Stadsmuseet Näktergalen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 82
E-post: gunilla.gustafsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: