Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Naturstigen Sme-åna

Sme-åna, eller Vervelån som är det officiella namnet, har haft stor betydelse för bygdens utveckling. Vid nuvarande dammen i Gullringen har funnits ett flertal verksamheter som kraftstation, elektrisk kvarn, vattenkvarnar samt de äldre kimröksrökeri, linbråka, vadmalsstamp och oljeslageri.

En fyra kilometer lång, väl markerad naturrunda har ställts i ordning runt Vervelån och baddammen. Utmed rundan finns såväl natur- som kulturintressanta begivenheter med nya informationstavlor. Flera rastplatser finns utmed leden och broar och vägvisare gör den lätt att följa.

Denna del av Vervelån hyser ett intressant och skyddsvärt djurliv. Här finns ett stabilt bestånd av utter och i anknytning till dammfästet finns både strömstare och forsärla.

Gullringens Bygdeförening har tillsammans med pensionärsklubben, Södra Vi fornvänner, Sevedebygdens naturskyddsförening, iordningställt rundan och inventerat områdets djur och växter.

Gullringens Bygdeförening har hand om skötseln av naturrundan.
För kontakt sök i Vimmerby kommuns föreningsregister.

Kontakt

Vimmerby Turistbyrå

Telefon: 0492-310 10
E-post: info@vimmerby.com
Besöksadress: Rådhuset 1, Vimmerby
www.vimmerby.com

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: