Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Aktivitetsrundan - Puls och styrka

Aktivitetsrundan - Puls och styrka finns i Vimmerby kommun och är ett koncept som vi i Vimmerby kommun har på våra motionsspår för att ge medborgarna möjlighet till puls och styrka och rörelse för alla.

Längs med aktivitetsrundan finns 12 olika skyltar där du kan träna och utföra fysiska övningar i din egen takt. Varje skylt erbjuder en övning för barn och en liknande i två olika nivåer för vuxna. Övningarna riktar sig till alla åldrar, från de yngsta till de äldsta. Anpassa övningarna efter dina förutsättningar och möjligheter. På skyltarna finns även spännande forskning och intressant fakta att ta del av. Ni väljer självklart vilken nivå ni vill hålla, alla rörelser är bra för kroppen!

Alla övningar kan ses på film som nås via en QR-kod.

Aktivitetsrundan flyttas till olika platser i kommunen för att komma fler till gagn. Nu finns aktivitetsrundan på motionsspåret Södra Vi. Rundan börjar vid boulebanorna och avslutas vid utegymmet. Den är cirka 2,5 km lång och lite kuperad.

Kontakt

Mirja Holgersson

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 83
E-post: mirja.holgersson@vimmerby.se

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: