Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Friluftslivets år 2021 - Luften är fri

I Sverige är luften fri, så varför är du inte ute mer?

2021 är det friluftslivets år i Sverige och det kommer att uppmärksammas i varje stad, i varje kommun i varje skog över hela Sverige, med syftet och uppmaningar till alla att vara ute mer i friska luften och den friska naturen. Varje månad kommer att bygga på olika teman kopplat till friluftsliv för att moivera oss att att komma ut och öka medvetenheten om friluftslivets värden.

Vimmerby kommuns utvecklingsavdelning samverkar med Vimmerby turistbyrå för att tillsammans hitta vägar för att få ut Vimmerbyborna mer i naturen och uppleva de värdena som finns i Vimmerby kommun med omnejd.

Med naturen precis runt hörnet, fina vandringsleder som tar er genom skog och mark, den vackert slingrande Stångån som binder samman byar, sjöar och städer, äventyrliga cykelleder på så väl plana vägar som utmanande cykelstigar är Vimmerbynaturen öppen för alla.

Den unika allemansrätten bjuder in till en hel värld av upplevelser i vår direkta närhet. Om det så är bärplockning, planlöst strosande eller en naturnära flerdagarstur till fots, i en kanot eller på en cykelsadel har alla möjlighet till ett friluftsliv.

Friluftslivets år 2021 är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket där syftet med projektet är att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden.

Med #friluftslivvimmerby får du mer än gärna inspirera andra med hela årets olika exkursioner så ska vi göra vad vi kan för att inspirera tillbaka.

Månadskalendern för friluftslivets år

Januari – Invigning Friluftslivets år 2021 Länk till annan webbplats.
Februari – Inspiratör friluftsliv
Mars – Friluftskompis
April – Hela Sveriges friluftsdag
Maj – Friluftsliv i skyddad natur
Juni – Äta ute
Juli – Sova ute
Augusti – Jag har aldrig…
September – Gilla friluftslivet
Oktober – Lära ute
November – Må bra ute
December – Dialog friluftsliv

Kontakt

Anton Palmér

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 91
E-post: anton.palmer@vimmerby.se

Mirja Holgersson

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 83
E-post: mirja.holgersson@vimmerby.se

Anders Degerman

Folkhälsosamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 99
E-post: anders.degerman@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: