Samverkansfonden

Vimmerby kommun har som syfte att främja och utveckla integration och inkludering i samhället i ett brett perspektiv.

Utgångspunkten för samverkansfonden är att inspirera och stimulera till insatser från civilsamhället som ökar integrationen i Vimmerby kommun och bidrar till ett inkluderande förhållningssätt för alla medborgare. Det gäller såväl nyanlända som andra grupper i samhället som behöver integreras i olika verksamheter. Därigenom kan kommunen erbjuda goda sammanhang och en meningsfull fritid.

Läs mer i riktlinjerna som finns bifogad som pdf-fil nedan.

Välkommen att lämna in din ansökan.

Mer information

Kontakt

Anton Palmér

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 91
E-post: anton.palmer@vimmerby.se

Mirja Holgersson

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 83
E-post: mirja.holgersson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-16