Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Föreningar, Föreningsliv

Vimmerby kommun har ett rikt föreningsliv. I vårt föreningsregister hittar du kontaktuppgifter till kommunens alla föreningar.

Föreningslivet tar ett mycket stort ansvar för att se till att ungdomarna mellan 7-20 år aktiveras och har en meningsfull fritid. Föreningarna i kommunen kommer att ha behov av att kommunen ger stöd både ekonomiskt och med samordning mellan de olika föreningarna. Kommunen ska bygga vidare på det goda samarbetet som finns med föreningarna i Vimmerby.

Anslag till föreningar betalas ut när verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse har lämnats in till utvecklingsavdelningens fritidsenhet (sker under hela året).

Ansvarar du för en förening? Meddela ändringar och om föreningen ej längre ska finnas kvar i registret, kontaktuppgifter hittar du i längre ner på sidan.

Kontakt

Mirja Holgersson

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 83
E-post: mirja.holgersson@vimmerby.se

Anton Palmér

Fritidssamordnare
Utvecklingsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 92 91
E-post: anton.palmer@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: