Gå till innehåll
Vimmerby Kommun logo

Fabrikens förhållningssätt

För att alla ska må så bra som möjligt under sin vistelse på Fabriken så önskar vi att ni följer våra förhållningssätt mot varandra.

- Ha vårdat språk.

- Visa respekt mot varandra.

- Alla har ett ansvar att skapa en trygg och trevlig miljö.

- Vi går i våra lokaler och springer inte.

- Var och en plockar undan efter sig.

- Vi är rädda om våra gemensamma saker.

- Säg till om något går sönder, olyckor händer.

- Fabriken är till för ungdomar från årskurs 4, upp till år 3 på gymnasiet.

- Ingen energidryck, alkohol, cigaretter, snus eller liknande är tillåtet i våra lokaler.

- Vi har befogenhet att be en person lämna lokalen om denne inte respekterar våra regler eller beter sig hotfullt.

Sist men inte minst;

- Behandla andra som du själv vill bli behandlad.