Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Fri sikt vid gatukorsningar

Varje år skadas människor i onödan för att sikten skyms. Som fastighetsägare är det därför viktigt att du följer de regler som finns. Några enkla åtgärder kan rädda liv!

Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata bör du se till att dina växter inte är högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Om du har tomt intill en gata eller gångbana bör du tänka på att buskar eller träd inte sträcker sig ut för mycket över gata eller gångbana. Buskar och träd får inte inkräkta på gångbanans eller körbanans bredd och inte heller hänga ned så att trafiken hindras. Över gång- och cykelbana krävs minst 2,5 meter och över körbana krävs minst 4,6 meter. Läs mer i dokumentet nedan.

Avstånd mellan buskar och gångbana, cykelbana samt körbana

 

Plantering

Tänk på att plantera dina buskar och träd rätt från början. Stora buskar och träd bör planteras minst två meter innanför tomtgränsen och häck- och buskplantor bör placeras minst 60 cm innanför. Läs mer i dokumentet nedan.

Mer information

Information om växtlighet  Pdf, 171 kB.-
Grenar från dina träd eller buskar skymmer sikten

Säker trafik på bostadsgator

Kontakt

Trafik

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: