Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Blomlådor för ökad säkerhet

Blomlåda för ökad trafiksäkerhet

För att få bättre trafiksäkerhet behövs åtgärder utföras på vissa gator. Blomlådor på villagator sommartid kan vara ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten.

I dokumentet "Riktlinjer och information om placering av blomlådor" nedan på denna sida kan du läsa mer om vad som gäller när du vill ställa ut en blomlåda. Du hittar även en ritning för hur blomlådan ska byggas.

Välkommen att kontakta oss vid frågor!

Kontakt

Trafik

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: