Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

P-skiva

I Vimmerby centrum behöver du en p-skiva för att parkera på kommunens parkeringar. Tänk på att det är skyltningen som anger hur länge du får stå parkerad.

Vimmerby kommun införde p-skiva den 1 juni 2016 för att lättare säkerställa att parkeringstider efterföljs. För att inte riskera böter behöver fordonen flyttas innan tiden på p-skivan går ut. För mer information kontakta trafikingenjör Maria Åkerö, se uppgifter nedan.

Nedan visas hur Vimmerbys p-skiva ser ut. P-skivan finns att få på Vimmerby Turistbyrå och på Vimmerby bibliotek. Saknar du p-skiva kan du skriva ankomsttiden på en lapp och lägga den synlig i vindrutan. Har du en p-skiva från en annan kommun fungerar den också. Du kan även använda dig av vår tillfälliga p-skiva som finns att skriva ut nedan.

P-skiva framsida

På kartan under Mer information kan du se vilka parkeringar som kräver p-skiva. Du ställer in din ankomsttid på p-skivan. Du har rätt att sätta den på närmast följande hel- eller halvtimma. Om du kommer 14.05 kan du sätta p-skivans tid på 14.30.

För att veta om du ska använda p-skiva, titta på vägmärket och se om den har symbolen som visas nedan till vänster. Det är skyltningen som bestämmer hur länge du får stå parkerad. I vimmerby centrum varierar tiden mellan 30 minuter upp till tio timmar.

Vägmärke med symbolen p-skiva

Mer information

Kontakt

Trafik

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: