Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Parkering

Parkering på Vimmerby torg

I de centrala delarna av Vimmerby finns cirka 500 allmänna parkeringsplatser. Till det finns också cirka 500 privata parkeringsplatser. Platserna är tidsbestämda från 5 min upp till 48 timmar. Från och med den 1 juni 2016 behöver du en p-skiva för att parkera på kommunens parkeringar i Vimmerby centrum.

24-timmarsregeln

Tänk på att 24-timmarsregeln gäller på gator och vägar inom tätbebyggt område, där inget annat föreskrivs. I broschyren "Stanna och parkera" kan du läsa mer om 24-timmarsregeln, se länk nedan.

Parkeringsövervakning

De allmänna parkeringsplatserna, som finns i kommunens trafikliggare, övervakas av parkeringsvakter. Övervakning sker i hela kommunen men främst i Vimmerbys centrala delar.

Kommunen har även övervakning på tomtmark enligt LKOP (lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering). Har du frågor om erhållen kontrollavgift kan du kontakta Hojab parkeringsservice, se länk nedan.

Felparkering och avgifter

Bestridande av parkeringsanmärkningar kan endast göras till polisen. Se länk nedan.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade, PRH

Du som har ett funktionshinder som medför att du endast med betydande svårighet kan förflytta dig till fots kan ha rätt till parkeringstillstånd.

Du ansöker om parkeringstillstånd för rörelsehindrade hos Vimmerby kommun, Gatukontoret, 598 81 Vimmerby. Läkarintyg erfordras. Se blankett nedan.

Nyttotrafikskort

Dispens från stannande och parkering kan medges vid tillfälliga arbeten, flyttning m.m. Ditt tillfälliga parkeringstillstånd ansöker du om genom blanketten nedan.

Kontakt

Trafik

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: