Trafik

Blomlåda för ökad trafiksäkerhet

På följande sidor informerar vi om olika trafikfrågor i kommunen. Du kan läsa om trafiksäkerhet (blomlådor och klippning av häckar), parkering (var p-skivor gäller) och lokala trafikföreskrifter.

För vägvisning till enskilda mål inne i Vimmerby används s.k. kommunal anvisning. Dessa vägmärken är mindre än ”vanliga” vägvisningar och placeras i anslutning till gatunamnsvägmärket.

Vägvisning till anordningar utanför tättbebyggt område sköts av Trafikverket i Kalmar.

Du kan få dispenser för gällande trafikregler, tunga, breda eller långa transporter, tillfälliga avstängningar m.m.

Kontakt

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2018-12-13