Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Tillfälliga evenemang

Ska du anordna ett tillfälligt evenemang som till exempel en fest, konsert, cirkus, tävling eller marknad på offentlig plats? Då har du hamnat rätt! Den här sidan ger dig information om vad du kan behöva tänka på.

Till att börja med kontaktar du administratör/ekonom på gatukontoret för att se om den offentliga platsen är ledig den dagen du har tänkt att ordna ditt evenemang. Om platsen är ledig preliminärbokar vi den. Det går bra att både mejla och ringa till oss.

Om platsen är ledig ska du i nästa steg ta kontakt med Polismyndigheten om du inte redan har gjort det. Du kan behöva tillstånd från dem om du arrangerar en aktivitet på en offentlig plats. Hur du går tillväga hittar du nedan via länken "Ansökan om tillstånd - Polismyndigheten" För mer information om vad en ansökan ska innehålla, se nedan via länken "Tillståndsansökningar i region Syd".

När polisen har fått in din ansökan skickar de den vidare till samhällsbyggnadsavdelningen, miljö- och byggnadsförvaltningen samt i vissa fall till räddningstjänsten för yttrande. Vi skickar sedan tillbaka yttrandena till Polismyndigheten, som ger dig tillstånd eller avslår din ansökan. Du som arrangör betalar själv för polistillståndet.

Tänk på att du även behöver ett tillstånd för att få servera alkoholhaltiga drycker. Via länken nedan kan du läsa mer om serveringstillstånd.

När polisen har godkänt din ansökan skickar de en bekräftelse till oss på kommunen och då blir din bokning fastställd. Om tillstånd inte utfärdas avbokar kommunen din bokning.

Information om vad som gäller för tillfälliga evenemang finns också i dokumentet Riktlinjer och information om upplåtetelse av offentlig plats samt Taxor och avgifter 2023, se nedan.

Trafik

Om du i samband med ett evenemang önskar ha parkeringsförbud på en sträcka eller stänga av en gata för genomfart behöver du skicka in en ansökan. Se blanketten nedan: "Ansökan om tillfälliga lokala trafikföreskrifter på kommunala gator inom Vimmerby kommun".

Hjälpmedel för dig som ska arrangera ett evenemang

Om du ska anordna ett evenemang kan du ta hjälp av "Underlag för handläggning av evenemang". Det är en lathund för dig som arrangör och innehåller information om:

  • Bygglov, till exempel för camping och skyltar
  • Avfallshantering
  • Tillgång till toaletter
  • Livsmedelshantering
  • Ljudnivåer, till exempel riktvärden för ljudnivåer och buller
  • Verksamheter inom hygienisk behandling

Genom lathunden vill vi säkra att alla som ska anordna ett evenemang bedöms lika samt visar tillräcklig hänsyn till grannar, gäster och miljön.

Du får gärna höra av dig till miljö- och byggnadsförvaltningen om du är osäker på vad som gäller för ditt evenemang. Vi välkomnar alla arrangörer att ha en tidig dialog med oss för att kunna planera ett bra evenemang, både för era kunder och för omgivningen.

Kontakt

Gatukontoret

Kommunstyrelseförvaltningen

Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Hultsfred-Vimmerby miljö- och byggnadsförvaltning

Telefon: 0495-24 14 00
E-post: miljo.bygg@hultsfred.se

Vi har telefontid vardagar kl. 10.00-12.00 och 13.00-15.00.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: