Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kollektivtrafik och taxi

Järnvägsspår

Vimmerby kommun är lätt att nå med allmänna kommunikationer. Genom Stångådalsbanan har Vimmerby goda tågkommunikationer med Linköping och Kalmar. Med andra kommuner finns bra bussförbindelser. 

Tåg

Resecentrum ligger centralt och Stångådalsbanan trafikeras av Kustpilens tåg mellan Kalmar och Linköping.

Bussar och närtrafik

Från Resecentrum i centrala Vimmerby finns regelbunden läns– och fjärrtrafik med buss. Veckoslutsbussar trafikerar Stockholm, Göteborg och Malmö. Resecentrum är även knutpunkt för den lokala busstrafiken inom kommunen. Lokal- och regional busstrafik körs av Kalmar Länstrafik.

Närtrafik är en form av kollektivtrafik och ett komplement till linjetrafiken. Kalmar Länstrafik ansvarar för närtrafiken som endast körs efter beställning. Alla har rätt att resa med närtrafiken. Beställning av närtrafik görs genom Kalmar Länstrafik kundtjänst, se länk under rubriken Mer information.

Taxi

Vimmerby Taxi, telefonnummer: 0492-120 20
Nilsbuss Taxi, telefonnummer: 0492-133 00

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: