Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Snöröjning

Snö på gata

Snöröjning och halkbekämpning på kommunala gator utförs av Vimmerby kommun och inhyrda entreprenörer.

Förutsättningarna för snöröjning på kommunala gator är:

  • Gator och vägar röjs vid snödjup 8-10 cm.
  • Villakvarter röjs vid snödjup 10 cm.
  • Gång- och cykelvägar, ytor vid skolor och torg röjs vid 5 cm.
  • När villkoren för röjning är uppfyllda ska denna påbörjas senast kl. 07.00.

Vi prioriterar skolor, gång- och cykelvägar, resecentrum och räddningstjänst i första hand. Därefter övriga gator och vägar. Samma förutsättningar och prioriteringsordning gäller för såväl Vimmerby stad som för de kringliggande orterna.

I möjligaste mån ska röjningen ske 07.00-16.00 under helgfria vardagar. Under nätter och helger är beredskapen begränsad. Det finns alltid en arbetsledare i beredskap som gör bedömningar och beslutar när kriterierna för röjning är uppfyllda. Vilken typ av maskin som används i respektive område avgörs av områdets tillgänglighet.

Det är Vimmerby kommuns driftenhet och inhyrda entreprenörer som sköter snöröjningen på kommunens gator och vägar, se kartor nedan. Övriga vägar sköts av Trafikverket. Alla frågor om snöröjning på kommunens gator och vägar, även frågor om områden där våra entreprenörer kör, hänvisas till vår driftenhet. Se nedan vilka våra entreprenörer är och vilka områden de ansvarar för.

Respektera parkeringsförbud på vissa gator

För att snöröjning ska fungera är det viktigt att alla respekterar de parkeringsförbud som finns. På vissa gator i Vimmerby stad är det parkeringsförbud mellan 22.00 - 08.00, under tiden 1 december till 31 mars. För mer information om vilka gator det gäller, se karta nedan.

Hjälp oss att underlätta för snöröjningen

Tänk på att ni som har egna uppfarter att ni parkerar på dem, istället för på gatan. Detta underlättar för snöröjningen.

Fastighetsägarens ansvar

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att snarast ta bort snö och is på gångbaneutrymmet vid den egna fastigheten. Vid halka ska fastighetsägaren skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller vidta andra åtgärder till motverkande av halka. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995, § 130.

Snöskador

Har du frågor om snöskador, klicka här

Mer information

Trafikverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Karta - Förbud parkering. Gäller årligen 1 december till 31 mars Pdf, 785.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vimmerby kommuns vinterberedskapsentreprenörer Pdf, 89.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta Djursdala Pdf, 199.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Frödinge Pdf, 379.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Gullringen Pdf, 516.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Rumskulla Pdf, 171.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Storebro Pdf, 469.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Södra Vi Pdf, 598.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Tuna Pdf, 317.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Gästgivaregatan Pdf, 480.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Kohagen Pdf, 220.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Näs Pdf, 148 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby GC-område A Pdf, 605.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby GC-område B Pdf, 573.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby GC-område C Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby GC-område D1 Pdf, 927.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby GC-område D2 Pdf, 915.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby GC-område E Pdf, 817.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område A Pdf, 556.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område B1 Pdf, 622.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område B2 Pdf, 299.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område C Pdf, 838.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område D Pdf, 252.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område E Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område F Pdf, 853.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område G Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område H Pdf, 643.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Karta Vimmerby område I Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Joakim Karlsson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 78
E-post: joakim.k.karlsson@vimmerby.se

Roger Lindell

Gatuchef

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen

Tel. 0492-76 90 57
E-post: roger.lindell@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: