Sandsopning

Information inför sandsopning

Om du har en fastighet intill en gata eller gångbana, kan du behöva klippa buskar och träd så att de inte sträcker sig ut för mycket över gatan eller gångbanan. Maskinerna kräver fri höjd på 4,6 m för att kunna komma fram. Se även vad som gäller för fri sikt vid gatukorsningar.

Tänk på att det är fastighetsägarens ansvar att sopa upp och föra bort sand på gångbanan vid den egna fastigheten. Detta finns beskrivet i Kommunfullmäktiges beslut 27/11 1995,   
§ 130.

Sanden får sopas ut i körbanekanten innan vi sopar körbanan, sopa gärna ut 30-40 cm från murar och staket så att vi kommer åt med våra maskiner och borstar. Det är inte tillåtet att sopa ner sanden i rännstensbrunnen.

Tänk också på att arbetet underlättas om inte bilar står parkerade ute på gatorna.

Tack för att ni hjälper oss! Hälsningar från Gatukontoret!

Kontakt

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Jonas Johansson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 82
E-post: jonas.johansson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-01-23