Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Barmarksunderhåll

Med barmarksunderhåll menar vi det underhåll som behöver göras när vintern och snön försvunnit. 

 Exempel på barmarksunderhåll är:

  • Sandsopning.
  • Reparationer av vägmärken, gatunamnskyltar och vägräcken
  • Underhåll och nybyggnation av gator
  • Underhåll av torg och broar
  • Dikning och kantskärning av körbanor och grusvägar
  • Röjning och slåtter av markområdena alldeles intill aktuella vägar och körfält
  • Röjning av diken
  • Rensning av vägtrummor, dräneringsanordningar och dagvattenbrunnar

Kontakt

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Joakim Karlsson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 78
E-post: joakim.k.karlsson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: