Gator och vägar

Liten kille på cykel

Inom tätbebyggt område används oftast begreppet gata och utanför tätortsområdet används oftast begreppet väg. 

I kommunen finns olika väghållare. Väghållaren är den som ansvarar för gatan eller vägen. Oftast äger kommunen centrala gator samt vägar som ligger inom detaljplanelagt område.

För övriga gator och vägar ansvarar Trafikverket, föreningar eller enskilda privatpersoner.

Mer information

Kontakt

Andreas Horste

Gatuchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 60
E-post: andreas.horste@vimmerby.se

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Jonas Johansson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 82
E-post: jonas.johansson@vimmerby.se

Maria Åkerö

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: maria.akero@vimmerby.se

Ulf Karlsson

Gatuingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: ulf.karlsson2@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-07-03