Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Trafik och infrastruktur

Vimmerby kommun arbetar för att vi ska ha en trygg och säker miljö när det gäller trafik och infrastruktur.

Det är Vimmerby kommun som ser till att du som gående, cyklist eller förare kan ta dig fram tryggt och säkert. Vi sköter om de gator och vägar vi äger genom beläggningsarbeten, snöröjning, sandsopning med mera. Det är vi som har hand om offentliga platser såsom torg, lekparker, andra parker och grönområden. Vi ansvarar för bidrag till enskilda vägar, skolskjutsar samt vi arbetar med trafikfrågor såsom trafiksäkerhet och parkering.

När det gäller kollektivtrafik ska du vända dig till Kalmar Läns Trafik (KLT), se mer information till vänster.

Riksvägarna genom kommunen ska hålla en god standard och det är Trafikverket som ansvarar för dessa, se länk nedan på sidan.

Vid frågor som rör el, vatten, avlopp och bredband kontaktar du Vimmerby energi och miljö ab (VEMAB)länk till annan webbplats. De ansvarar även för driften av gatubelysningen.

Nyheter inom trafik och infrastruktur

Kontakt

Tommy Dahlgren

Gatuchef
Samhällsbyggnadsavdelningen, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 57

E-post: tommy.dahlgren@vimmerby.se

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Jonas Johansson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 82
E-post: jonas.johansson@vimmerby.se

Ulf Karlsson

Gatuingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: ulf.karlsson2@vimmerby.se

Bo Pedersen

Trafikingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 62
E-post: bo.pedersen@vimmerby.se

Joakim Svensson

Trafiksamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2020-04-08