Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Trafik och infrastruktur

Vimmerby kommun arbetar för att vi ska ha en trygg och säker miljö när det gäller trafik och infrastruktur.

Det är Vimmerby kommun som ser till att du som gående, cyklist eller förare kan ta dig fram tryggt och säkert. Det är vi som har hand om offentliga platser som torg, lekparker och grönområden. Vi ansvarar för bidrag till enskilda vägar, skolskjutsar och arbetar med trafikfrågor som trafiksäkerhet och parkering.

När det gäller kollektivtrafik ska du vända dig till Kalmar Läns Trafik, KLT (se information i vänstermenyn).

Riksvägarna genom kommunen ansvarar Trafikverket för.

Gatubelysning ansvar Vimmerby energi och miljö AB (VEMAB) för.

Nyheter inom trafik och infrastruktur

Kontakt

Roger Lindell

Gatuchef

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen

Tel. 0492-76 90 57
E-post: roger.lindell@vimmerby.se

Tomas Larsson

Driftchef
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 04
E-post: tomas.larsson@vimmerby.se

Andreas Roth

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 93 08
E-post: andreas.roth@vimmerby.se

Joakim Karlsson

Arbetsledare, driftenheten
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 78
E-post: joakim.k.karlsson@vimmerby.se

Alexander Johansson

Projektingenjör
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 98 22
E-post: alexander.johansson@vimmerby.se

Trafik

Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: samhallsbyggnadsavd@vimmerby.se

Joakim Svensson

Infrastruktursamordnare
Gatukontoret, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-76 90 74
E-post: joakim.svensson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: