Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Våld i nära relation

Varje handling som skadar, smärtar eller kränker och som utförs mellan personer i en nära relation (partner, familjemedlemmar, släktingar) är våld i nära relation. Alla personer som utsätts eller lever i familjerelationer där våld förekommer har enligt lag rätt till stöd och skydd.

Du kan få stöd och skydd direkt från Vimmerby kommun. Vi kan exempelvis erbjuda dig samtal, bearbetning, ekonomisk hjälp, bostad och skydd, transport med mera på både kort och lång sikt. Vi har tystnadsplikt.

I akuta situationer

SOS 112
Socialjour 112 - begär Höglandets socialjour
Polis 114 14

Fysiskt våld

Kan vara knuffar, att bli fasthållen, dragen i håret, kvävningsförsök/stryptag, slag och/eller sparkar.

Sexuellt våld

Våldtäkt eller andra påtvingade sexuella handlingar, alternativt sexuella handlingar som den utsatte inte vågar säga nej till. Här ingår även att bevittna sexuella handlingar, att bli fotograferad/filmad i sexuellt syfte samt beröringar av sexuell natur som man påtvingas mot sin vilja. Inom sexuellt våld ingår även prostitution samt människohandel för sexuella syften.

Psykiskt våld

Direkta eller indirekta hot eller förlöjliganden. Här ingår olika former av isolering, emotionell utpressning, skambeläggning, trakasserier och stalkning. Även våld eller hot om våld mot husdjur och/eller andra, för den drabbade, viktiga personer.

Materiellt och ekonomiskt våld

Då personliga tillhörigheter slås sönder eller förstörs avsiktligt samt då personliga tillhörigheter undanhålls. Här ingår även om den drabbade tvingas att underteckna dokument/avtal som medför skada för den drabbade samt exkludering från ekonomisk tillgång. Materiellt våld handlar även om försummelse och vanvård så som undanhållande av medicin, näringsriktig föda och/eller uteblivande av vård och omsorg som den drabbade har rätt till.

Mer om våld i nära relation Pdf, 62.6 kB.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Information om hedersrelaterat våld och förtryck.

Viktiga telefonnummer

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg 0492-76 90 00
Västerviks Sjukhus 0490-86 000
Primärvården Vimmerby 0492-175 00
Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby 0495-106 19

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag 09.00-09.45, tisdag 13.15-14.00 och fredag 13.15-14.00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: