Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterade brott kan exempelvis handla om frihetsberövande, tvång, äktenskapstvång, vilseledande till tvångsäktenskapsresa, hot, kränkande fotografering, ofredande, misshandel, mord eller mordförsök.

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

Här är kontroll av individens sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Hederstänkandet innehåller föreställningen om att oskuld och kyskhet helt står i fokus för kollektivets rykte och anseende. I detta är individens fria vilja helt underordnad.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan visa sig i vardagliga former genom begränsningar som rör val av kläder, socialt umgänge, rörelsefrihet samt val av utbildning, arbete, giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederskulturen i hot om våld, våld eller dödligt våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck är kollektivt (antingen närmaste familjen eller hela släkten) och oftast väl planerat. Inom det hedersrelaterade våldet ingår även könsstympning.

Lagstiftning

Vad gör man om man misstänker hedersbrott?

Hedersrelaterade brott ska polisanmälas. Det är då svensk och internationell lag kan  skydda den utsatta. Du kan läsa mer om hedersbrott och vad man behöver tänka på vid en polisanmälan på polisens hemsida.

Polisen: Hedersrelaterat brott - utsatt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beskrivande bild av vad hedersrelaterat våld innebär


I akuta situationer

SOS 112
Socialjour 112 - begär Höglandets socialjour
Polis 114 14

Viktiga telefonnummer

Vimmerby kommun, be att få prata med individ- och familjeomsorgen 0492-76 90 00
Västerviks Sjukhus 0490-86 000
Primärvården Vimmerby 0492-175 00
Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby 0495-128 18

Mer information

Hedersrelaterat våld, kunskap och råd, Vimmerby kommun 2018 Pdf, 3.3 MB.
Våld i nära relation 2017-2019, Vimmerby Kommun Pdf, 5.7 MB.

På andra språk

Engelska (visitkort), Vimmerby Kommun Pdf, 162.1 kB.
Arabiska (visitkort), Vimmerby Kommun Pdf, 643.8 kB.
Persiska (visitkort),  Vimmerby Kommun Pdf, 202.6 kB.
Tigrinja (visitkort) , Vimmerby Kommun Pdf, 200.3 kB.

Polisen, våld i nära relation - information och anmälan. Information finns på flera olika språk Länk till annan webbplats.

Länkar

Kvinnofridslinjen - stödtelefon Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
GAPF (stödtelefon för utsatta): 08- 711 60 32 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Somaya - Hedersrelaterat våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 020-81 82 83, informtion på flera olika språk
TRIS (stödtelefon till utsatta): 0774-40 66 00 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
BRIS Barnens rätt i samhället - för vuxna om barn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
BRIS Barnens rätt i samhället - sidor för barn och unga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
ROKS Kvinnojourer i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Madicken Tjejjour Vimmerby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Hedersförtryck, Hedersrelaterat våld Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Polisen – Våld i nära relation, information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Barnäktenskap


Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag 09.00-09.45, tisdag 13.15-14.00 och fredag 13.15-14.00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: