Hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

Här är kontroll av individens sexualitet central och starkt knuten till kollektivet. Hederstänkandet innehåller föreställningen om att oskuld och kyskhet helt står i fokus för kollektivets rykte och anseende. I detta är individens fria vilja helt underordnad.

Det hedersrelaterade våldet och förtrycket kan visa sig i vardagliga former genom begränsningar som rör val av kläder, socialt umgänge, rörelsefrihet samt val av utbildning, arbete, giftermål och skilsmässa. I sin mest extrema form resulterar hederskulturen i hot om våld, våld eller dödligt våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck är kollektivt (antingen närmaste familjen eller hela släkten) och oftast väl planerat. Inom det hedersrelaterade våldet ingår även könsstympning.

Enligt svenskt lag är det förbjudet med tvångsäktenskap och könsstympning.

Beskrivande bild av vad hedersrelaterat våld innebär


I akuta situationer

SOS 112
Socialjour 112 - begär Höglandets socialjour
Polis 114 14

Viktiga telefonnummer

Individ- och familjeomsorgen 0492-76 91 00
Västerviks Sjukhus 0490-86 000
Primärvården Vimmerby 0492-175 00
Kvinnojouren Hultsfred/Vimmerby 0495-128 18

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Reception
Telefon: 0492-76 91 00

Fax: 0492-76 94 48

E-post:administration.socialforvaltning@vimmerby.se

Adress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby

Telefontider
Försörjningsstöd och barn och familj,måndag, onsdag, torsdag och fredag 09:00-09:45 
Familjerätten: måndag, onsdag och fredag 09:00-09:45, tisdag 13:15-14:00.

Öppettider
Måndag-fredag klockan 10:15-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad: 2019-03-05