Din vardagssäkerhet

Räddningstjänsten vill slippa komma hem till dig. När de dyker upp hemma hos dig är det oftast för att något hänt som inte borde få hända. Låt oss hjälpa dig lite på traven. Att förebygga och tänka efter tar mindre tid, kostar mindre och sparar liv.

Runt 30% av alla olycksfall som resulterar i personskador sker i det egna hemmet. Med rätt kunskaper hade de flesta av dessa olyckor kunnat undvikas.

Fixartjänst i Vimmerby kommun

I Vimmerby kommun har du möjlighet att ta del av en fixartjänst. Genom fixartjänsten får personer över 67 år gratis hjälp med arbetsuppgifter som innebär särskilt stor risk för skada i hemmet.

Här hittar du mer information om fixartjänsten.

Tänk efter före...

Det finns saker som du och din familj kan tänka på för att förhindra att en brand eller olycka uppstår. Mycket kan göras felaktigt, oftast beror det på att man inte vet hur man gör rätt!

Vill du veta mer om hur du på egen hand kan göra ditt tillvaro och ditt boende säkrare? Följ länkarna i menyn eller läs mer under rubrikerna till vänster.

Det finns mycket du kan göra för att undvika olyckor och klara av kriser på ett bättre sätt.

Gör en säkerhetsgenomgång av ditt hem! Leta efter möjliga olycksrisker och åtgärda dessa på lämpligt sätt. Fundera på hur du ska agera på olika kris- och olyckssituationer så att du är mentalt förberedd. Se även till att du är materiellt förbered för till exempel ett längre strömavbrott. Läs mer under rubriken ”Beredskap i hemmet”.

Utbilda dig! Till exempel i brandskydd, första hjälpen och hjärt- lungräddning.

Bli medveten! Gör din omgivning, även barnen, delaktiga och medvetna om hemmets risker och hur man ska göra vid olika kris- och nödsituationer. Läs mer under rubriken "Ett säkrare hem"

Lägg in ICE-nummer i din mobiltelefon! Se länk nedan ”ICE-nummer i mobiltelefonen”.

Kontakt

Joakim Jansson

Räddnings- och säkerhetschef
Räddningstjänsten, Kommunstyrelseförvaltningen
Telefon: 0492-25 57 98
E-post: joakim.jansson@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad: 2019-06-11