Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Mer information och ansökan

Om du vill ha mer information eller ansöka/begära LSS-insatser ringer du till kommunens LSS-/biståndshandläggare.

Vad händer sen?

När du ansöker/begär om en insats kommer du och LSS-/biståndshandläggaren överens om att träffas. Du bestämmer om du vill att någon mer ska vara med, till exempel en anhörig eller vän. Om du har god man eller förvaltare kan denne begära insatser för dig.

Vid besöket behöver handläggaren få veta mer om din situation. Viktiga frågor är till exempel vad du har svårt att klara själv hemma och vilken hjälp du behöver. Utifrån det du, eller din företrädare, berättar gör handläggaren en utredning som leder till ett beslut. Du får sedan ett skriftligt svar.

Överklaga

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga om du inte får det du ansökt om, har du möjlighet att överklaga.

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: