Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ledsagarservice

Ledsagarservice ska underlätta för personer med funktionsnedsättningar att delta i aktiviteter utanför bostaden.

Servicen är i första hand till för att utföra aktiviteter i den vardagliga närmiljön. Den ska vara individuellt utformad och tillgodose dina behov av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller att komma ut på en promenad. Insatsen är behovsprövad och du behöver ett biståndsbeslut för att få ledsagarservice.

Det finns möjlighet att få ledsagarservice med stöd av antingen lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).

Vill du arbeta som ledsagare?

Som ledsagare ska du stötta en person med funktionsnedsättning i kontakter med andra och underlätta för honom/henne att delta i samhällslivet.

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: