Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Korttidstillsyn - LSS

Har du ett barn med funktionsnedsättning som behöver stöd och tillsyn innan och efter skoldagen eller vid lovdagar medan du är på ditt arbete/studerar?

Ungdomar som har en funktionsnedsättning och är mellan 13-21 år kan genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) få insatsen korttidstillsyn. För att få tillgång till insatsen måste den unge omfattas av lagens personkrets (målgrupp).

I Vimmerby finns det en verksamhet som både erbjuder korttidstillsyn och korttidsvistelse. Verksamheten försöker anpassa verksamheten utifrån ungdomarnas intressen och behov.

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: