Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Dagverksamhet/daglig verksamhet för dig som har en funktionsnedsättning

Om du har psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar och inget arbete på den öppna arbetsmarknaden så kan du ha rätt till dagverksamhet eller daglig verksamhet.

Dagverksamhet är ett bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).

Daglig verksamhet är en insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få tillgång till denna insats krävs att du omfattas av lagens personkrets. Du ska också vara i yrkesverksam ålder men inte ha ett arbete samt inte gå någon utbildning. Den dagliga verksamheten ska ge en meningsfull sysselsättning, struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet.

Både dagverksamhet och daglig verksamhet är kostnadsfritt men du får själv betala för lunch och fika.

Om beslutet blir ett avslag, det vill säga om du inte får det du ansökt om, har du möjlighet att överklaga.

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: