Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Bostad med särskild service för barn och ungdomar - LSS

När barn och ungdomar med funktionsnedsättningar, trots olika stödåtgärder, inte kan bo hos sina föräldrar finns det möjlighet att ansöka om insatsen boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom.

Ofta är det unga personer med omfattande behov av tillsyn och omvårdnad som behöver detta stöd men det kan också bli aktuellt när ungdomar med funktionsnedsättning ska studera på annan ort.

Ibland behövs boendet under perioder av året och för de som inte alls kan bo med den egna familjen behövs boende på heltid och långsiktigt. Insatsen är alltid frivillig och ska, i förhållande till föräldrahemmet, vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Boendet ska ge stöd, service och omvårdnad för att tillgodose ditt barns behov. Ansökan görs enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: