Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Korttidsplats och trygghetsplats

Vårt mål är att ge dig den hjälp du behöver i den bostad du själv har valt.

Korttidsplats

Korttidsplats är ett komplement för att du, under en kortare tid, ska få möjlighet till intensiv vardaglig rehabilitering.

Trygghetsplatser

Trygghetsplatser är främst ett stöd till dig som vårdar eller stödjer en närstående.

Biståndshandläggare bedömer och beslutar vem som har rätt till hjälpen. Det är ditt behov som styr. En förutsättning för att få insats är att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.

Borghaga/vimarhaga

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: