Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Under hösten 2022 kommer reformen fast omsorgskontakt att införas inom hemtjänsten i Vimmerby kommun.

Om du har hemtjänst kommer den fasta omsorgskontakten att vara en namngiven person i den hemtjänstgrupp som besöker dig.

Undersökningar visar att de flesta som har hemtjänst tycker det är tryggare att få stöd och hjälp av personal som de känner igen och har en relation till. En ny reform trädde ikraft 1 juli 2022. Huvudregeln i den är att du som har hemtjänst ska erbjudas en fast omsorgskontakt.

Hemtjänsten i Vimmerby kommun planerar för att du ska få en fast omsorgskontakt under senhösten 2022. Personen kommer att vara en av dem som utför dina hemtjänstinsatser. Under hösten ska vi också arbeta fram en beskrivning av den fasta omsorgskontaktens uppdrag. Syftet är att du ska få ökad kontinuitet i din hemtjänst och på så sätt få ökad trygghet och samordnade insatser.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: