Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten

Från 1 juli 2023 kommer din fasta omsorgskontakt i hemtjänsten vara undersköterska.

Om du har hemtjänst kommer den fasta omsorgskontakten att vara en namngiven person men titeln undersköterska i den hemtjänstgrupp som besöker dig.

Från 1 juli 2023 är det lagkrav på att den fasta omsorgskontakten ska vara undersköterska. Vid samma tidpunkt blir även undersköterska en skyddad yrkestitel.

Hemtjänsten i Vimmerby kommun planerar för att du ska få en fast omsorgskontakt som är undersköterska senast detta datum. Personen kommer att vara en av dem som utför dina hemtjänstinsatser. Syftet är att du ska få ökad kontinuitet i din hemtjänst och på så sätt få ökad trygghet och samordnade insatser.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: