Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Ansöka om hjälp

Om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte klarar din vardag kan du få hjälp och stöd i olika former från kommunens socialtjänst. Det är ditt behov, inte din ålder, som avgör vilka insatser som kan behövas.

När du ansöker om hjälp som hemtjänst, trygghetslarm, dagverksamhet eller vård- och omsorgsboende kommer du och biståndshandläggaren överens om att träffas, gärna hemma hos dig. Du bestämmer om du vill att någon mer ska vara med, till exempel en anhörig eller vän.

Vid hembesöket behöver handläggaren få veta mer om din situation. Viktiga frågor är till exempel vad du har svårt att klara själv hemma och vilken hjälp du behöver. Utifrån det du berättar gör handläggaren en utredning som leder till ett beslut. Du får sedan ett skriftligt svar.

Om du inte får det du ansökt om finns det möjlighet att överklaga.

Kontakt

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta

LSS- och biståndshandläggare
Telefon: 0492-76 90 00
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se

Du är välkommen att kontakta oss för mer information och för att ansöka om olika former av stöd och service.

Biståndshandläggarna har telefontid måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 08:00-09:00. LSS-handläggarna har telefontid måndagar till fredagar klockan 08:00-09:00.  

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: