Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kontaktperson till en medmänniska med funktionsnedsättning

Kontaktpersonen hjälper till att bryta isolering och ensamhet.

En kontaktperson utför uppdraget på sin fritid. Du behöver inte ha någon speciell utbildning, det viktiga är att du kan avsätta lite tid och att du har intresse av att lära känna en ny person. Du får en mindre ersättning för din insats och för de kostnader som uppdraget innebär.

Fokus är att ha trevligt tillsammans, till exempel träffas för och ta en fika, promenera eller gå på bio tillsammans. Hur ofta ni träffas bestäms innan uppdraget börjar. Vanligt är att man träffas två till fyra gånger i månaden.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du får inte berätta för andra om den person du är kontaktperson för.

Välkommen att kontakta mig!  

Kontakt

Peter Grudemo

Enhetschef
Samordning av kontaktpersoner, ledsagare och avlösarservice, Socialförvaltningen
Telefon: 0492-76 94 19
E-post: peter.grudemo@vimmerby.se

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: