Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kontaktperson för vuxen som lever i en utsatt situation

När vi tillsätter en kontaktperson är en viktig uppgift är att matcha rätt person till rätt hjälpsökande. Vi vill därför lära känna många kommuninvånare med olika intressen och skilda erfarenheter av livet.

Som kontaktperson behöver du inte särskild utbildning eller erfarenhet. Vi förväntar oss bara att du har engagemang, vilja och tid. Du behöver ha en stabil social situation, så att du kan fungera som en förebild för den du ska hjälpa.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Om du får ett uppdrag som kontaktperson skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för olika utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Välkommen att kontakta oss!

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: