Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Kontaktperson

Ibland behövs stöd från en medmänniska. Socialförvaltningens individ-och familjeomsorg söker efter personer, unga och gamla, som är beredda att ta uppdrag som kontaktperson. Är du är intresserad?

Vad är en kontaktperson?

En kontaktperson är en medmänniska att prata och umgås med. En person som kan bidra till att stötta och stärka. Framför allt ska kontaktpersonen ha tid och förmåga att lyssna. Vi behöver kontaktpersoner till både barn, ungdomar och föräldrar.

Som kontaktperson har du tystnadsplikt enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vad krävs för att bli kontaktperson?

Vi kräver inte att du som kontaktperson har särskild utbildning eller erfarenhet. Du behöver ha en stabil social situation och engagemang, vilja och tid att hjälpa en medmänniska i en utsatt situation.

När du lämnar en intresseanmälan utreder vi din lämplighet.

Ersättning

Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för olika utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Intresseanmälan

Kan detta vara något för dig? Hör av dig till oss om du vill veta mer.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: