Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Familjehem för barn

Det finns barn, allt från mycket små barn till tonåringar, som behöver bo i ett familjehem. Ibland kan orsaken vara föräldrarnas livssituation, andra gånger att den unge själv lever på ett sånt sätt att han eller hon riskerar sin hälsa och utveckling.

Ett familjehem är en vanlig, stabil familj med ork, tid och engagemang för att stötta ett barn. Om man är ensamstående, sambo eller gift har ingen betydelse. Som familjehem öppnar du ditt hem för barnet som blir en del av din familj. Barnet kanske stannar några månader, något år eller bor kvar hos dig till att han eller hon blivit vuxen.

Vad händer om vi anmäler intresse för att vara familjehem?

Vi startar en familjehemsutredning. Det är en förhållandevis ingående utredning om er bakgrund och era förutsättningar. Innan vi placerar ett barn hos er kommer vi också att göra en bedömning av hur det aktuella barnet passar i den miljö som ni erbjuder.

Våra familjehemssekreterare ger blivande familjehem information och utbildning om bland annat lagstiftning, hur en utredning går till och om anmälningsskyldighet. Vi vill att våra familjehem deltar i Socialstyrelsens utbildning "Ett hem att växa i".

När du får ett uppdrag som familjehem skriver vi ett avtal med dig om tidsåtgång och ersättning. Socialförvaltningen erbjuder stöd och vägledning i uppdraget.

Ersättning

Familjeherm får ersättning enligt rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner. Den ekonomiska ersättningen består av två delar, en omkostnadsdel som ska täcka kostnader för mat och andra utgifter och en arvodesdel som är en ersättning för det arbete som du utför.

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: