Logotyp för Vimmerby kommun, länk till startsidan

Stöd till anhöriga

Vimmerby kommun erbjuder stöd till anhöriga när närstående har beroendeproblematik.

Vi använder oss av en metod, CRAFT, som Socialstyrelsen rekommenderar. Anhöriga som deltagit i CRAFT har enligt forskning visat mindre ångest och depression samtidigt som de fått strategier för att förbättra kommunikationen och stödja den närstående med alkohol- och drogproblematik till att söka hjälp.

- Du är i fokus, inte personen som har ett beroende.
- Du får lära dig hur du kan ändra ditt förhållningssätt och må bättre.
- Du lär dig att minska/sluta med beteenden som riskerar att underlätta fortsatt beroende.

Kontakt

Du kommer i kontakt med oss på beroendegruppen genom att ringa kommunens växel. Du hittar kontaktuppgifter till oss längst ner på denna sida. Kontakten med oss är kostnadsfri.

Råd- och stöd

Vi har också en råd- och stödtelefon dit du kan ringa. Det är okej att vara anonym och inga frågor är för små.

Vår råd- och stödtelefon

Kontakt

Socialförvaltningens individ- och familjeomsorg

Telefon: 0492-76 90 00
Fax: 0492-132 58
Telefontid: Enheten för barn och familj: måndag, onsdag, torsdag och fredag 09.00-09.45
Familjerätten: måndag och torsdag 09.00-09.45
E-post: socialforvaltning@vimmerby.se
Besöksadress: Stadshuset, Stångågatan 28, 598 81 Vimmerby


Receptionens öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00 samt klockan 13:00-16:00. Med undantag för röda dagar samt då stadshuset stänger kl. 12:00. Se Vimmerby kommuns hemsida för mer information.


Vid akuta ärenden efter kontorstid som inte kan vänta till nästkommande vardag kan Höglandets socialjour kontaktas via 112.

Sidan senaste uppdaterad:

Sidan senast granskad: